dr-sosnowski

dr Wojciech Sosnowski Metodyk, wykładowca języka rosyjskiego Szkoły Języków Obcych UW, adiunkt Instytutu Slawistyki PAN, specjalista w dziedzinie nauczania języka rosyjskiego jako obcego i językoznawstwa slawistycznego, członek Rady Programowej czasopisma „Języki Obce w Szkole”. Autor artykułów z dziedziny metodyki nauczania języków obcych i językoznawstwa oraz słowników i podręczników. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli języków obcych oraz kursy języka rosyjskiego na wszystkich poziomach nauczania.

Praca z podręcznikiem „От a до я”  jest nie tylko dużą dawką leksyki i gramatyki rosyjskiej, ale również doskonałą zabawą i możliwością poznawania samego siebie.”

W dobie ogólnoświatowej tendencji tworzenia podręczników adresowanych do danej narodowości niniejszy podręcznik wypełnia lukę na polskim rynku wydawniczym materiałów do nauki języka rosyjskiego dla dorosłych słuchaczy pragnących szybko wzbogacić zasób leksykalny, opanować gramatykę w sposób świadomy i nauczyć się komunikować po rosyjsku.Podręcznik „От a до я” zawiera zadania likwidujące typowe dla polskich słuchaczy błędy leksykalno-gramatyczne. Stopniowo wprowadzany materiał gramatyczny  skorelowany jest  z zagadnieniami leksykalnymi przyporządkowanymi do konkretnego bloku tematycznego i potrzebami komunikacyjnymi.
Różnorodność typów i sekwencji zadań zaproponowanych przez autorkę daje duże możliwości modyfikacji przeprowadzenia zajęć każdemu prowadzącemu a uczącemu się większą możliwość przyswojenia materiału.Ukończenie tego kursu daje solidne podstawy systemu gramatycznego języka rosyjskiego, umożliwiające dalszą naukę języka zarówno pod okiem prowadzącego jak i samodzielnie, a także doskonale przygotowuje ucznia do samodzielnego czytania tekstów o kulturze i cywilizacji Rosji oraz korzystania z zasobów rosyjskojęzycznego Internetu.